Image
Maribor (Vid Adam, Unsplash)
Slovenija

Urbana kontaktna točka

Jeseni 2023 se je zagnala evropska mreža Urbanih kontaktnih točk, kot se imenujejo nacionalne info točke za Evropsko pobudo za mesta (EUI). V Sloveniji naloge Urbane kontaktne točke opravljamo na IPoP.

Evropska pobuda za mesta (EUI), ustanovljena s strani Evropske unije, si prizadeva krepiti celostne in participativne pristope k trajnostnemu urbanemu razvoju. Mestom nudi številne priložnost za razvoj inovativnih rešitev in krepitev kacapitet.

Osrednja aktivnost Evropske pobude za mesta so razpisi za inovativne projekte (prej Urban Innovative Actions − UIA), s katerimi lahko mesta pridobijo do 80 % sofinanciranja za svoje inovativne projekte v višini do 5 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ti razpisi so sicer rezervirani za območja z višjo stopnjo urbaniziranosti  (tabela slovenskih upravičencev). Tem mestom so na voljo tudi manjši razpisi, namenjeni izmenjavi znanja in izkušenj ter medsebojni pomoči med mesti.

Vsem mestom, ne glede na velikost in stopnjo urbaniziranosti, so ob tem na voljo številna izobraževanja ter dostop do širokega nabora znanja, ki črpa tudi iz drugih evropskih pobud in programov, namenjenih urbanemu razvoju.

Poleg tega pa Evropska pobuda za mesta podpira tudi delo partnerstev Urbane agende za EU in predvideva tesno sodelovanje s programom URBACT.

 

AKTUALNA RAZPISA:

Razpis za Inovativne projekte rok: 14. oktober 2024

Izmenjava mest prijavite se lahko kadarkoli

 

Več informacij