Image
RO_UCP_cover
România

Punct de contact urban

Despre noi

Rețeaua de Puncte de contact urbane: Inițiativa Urbană Europeană (engl. European Urban Initiative, EUI) urmărește să stabilească o rețea unică de Puncte de contact urbane (engl. Urban Contact Points, UCPs) în statele membre, care operează în limba națională și funcționează ca nod de schimb de informații și cunoștințe între actorii de la nivel național, regional și local și EUI. Rețeaua UCP contribuie la furnizarea de informații coerente și sprijin pentru factorii de decizie și practicienii urbani la nivel local.

Punctul de contact urban (UCP) România: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) este autoritatea națională care gestionează UCP România, acționând pentru stimularea părților interesate, autorităților de management,  organismelor intermediare și orașelor să beneficieze de sprijinul și oportunitățile oferite de EUI.

Coordonarea cu Punctul național URBACT (NUP): Punctul de contact urban (UCP) și Punctul național URBACT (NUP), pe care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației îl gestionează din 2007, își optimizează activitățile comune și lucrează îndeaproape pentru a promova coordonarea, sinergiile și coerența în implementarea sarcinilor la nivel național.

Despre Inițiativa Urbană Europeană (EUI): Pachetul legislativ al politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 include înființarea EUI ca instrument al Uniunii Europene, succesor al Inițiativei Acțiuni inovatoare urbane implementată în perioada de programare 2014-2020. EUI susține orașele de toate dimensiunile pentru a construi capacități și cunoștințe, pentru a sprijini inovarea și pentru a dezvolta soluții inovatoare transferabile și scalabile la provocările urbane de relevanță pentru UE.

Tipuri de asistență EUI:

  • sprijinirea autorităților urbane cu până la 80% cofinanțare directă și până la 5 milioane EUR FEDR, permițând orașelor UE să experimenteze ca bancuri de testare pentru ideea lor inovatoare și să o transfere în alte orașe;
  • consolidarea capacităților orașelor în proiectarea și implementarea strategiilor, politicilor și practicilor de dezvoltare urbană durabilă într-un mod integrat și participativ;
  • furnizarea unui mediu de cunoștințe pentru orașe pentru a asigura accesul mai ușor la cunoștințele orizontale și tematice și pentru a împărtăși know-how-ul privind dezvoltarea urbană durabilă;
  • sprijinirea Agendei Urbane pentru UE (engl. Urban Agenda for the EU, UAEU) și, la cererea statelor membre, sprijinirea cooperării interguvernamentale în probleme urbane.

Contactează-ne