Image
team work
България 

Звено за контакт по Европейската градска инициатива

За нас

Националното сдружение на общините в Република България е националната представителна организация на всички 265 общини в страната. Сдружението изпълнява също така функциите на звено за контакт по програмата Европейска градска инициатива. 

Нашата задача е да допринесем колкото се може повече общини от България да се възползват от услугите, които програмата предлага за изграждане на капацитет и обмен, за кандидатстване по покани за иновативни проекти, популяризиране на успехите на българските местни и подкрепа за намиране на партньори, които споделят сходни интереси или са изправени пред сходни предизвикателства.

Свържи се с нас

Profile picture for user y.docheva@namrb.org
Yana Docheva
Head of Department

Запомнете тези дати

Двустранни консултации за City-to-City Exchanage
Трета покана за иновативни дейности 
May 2024
Информационна сесия относно третата покана за Innovative Actions
Jun 2024
1. Двустранни консултации за City-to-City Exchanage
12 Mar 2024 - 20 Dec 2027
Всеки ден от 10:00 до 19:00 ч. (българско време) можете да се консултирате с екипа на Европейската градска иницитива по въпроси, засягащи услугата обмен между градовете
Запазете слот за Вашата консултация ТУК
2. Трета покана за иновативни дейности 
07 May - 14 Oct 2024

Обявена е третата покана за иновативни дейности 

Поканата е отворена за кандидатстване за всички градове в Европейския съюз до 14 октомври 2024 г., 14:00 ч. централноевропейско време. 

Темите са енергиен преход и технологиите в градовете
Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местни енергийни системи;
Технологии в градовете: да се проучат нововъзникващите технологии и цифрови решения за подобряване на обществените услуги, градското управление, качеството на живот, ангажираността на гражданите и да се гарантира, че нашите градове са по-безопасни, по-сигурни и достъпни за всички.

Избраните по тази покана проекти ще тестват иновативни решения в градовете за осъществяване на екологичен и цифров преход.

Повече информация можете да прочетете на следният линк: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions

3. Информационна сесия относно третата покана за Innovative Actions
04 Jun 2024
Включете се в информационна сесия по поканата за Иновативни дейности

Като звено за контакт по Европейската градска инициатива, НСОРБ организира Информационна онлайн сесия относно третата покана за иновативни дейности на 4 юни 2024 г. от 10:30 до 12:00 ч.

Всички желаещи да се включат могат да се регистрират тук: https://forms.gle/XHZhg1QNiEoZbDTw6