Image
team work
България 

Звено за контакт по Европейската градска инициатива

Националното сдружение на общините в Република България е националната представителна организация на всички 265 общини в страната. Сдружението изпълнява също така функциите на звено за контакт по програмата Европейска градска инициатива. 

Нашата задача е да допринесем колкото се може повече общини от България да се възползват от услугите, които програмата предлага за изграждане на капацитет и обмен, за кандидатстване по покани за иновативни проекти, популяризиране на успехите на българските местни и подкрепа за намиране на партньори, които споделят сходни интереси или са изправени пред сходни предизвикателства.

Допълнителна информация

Запомнете тези дати

Двустранни консултации за City-to-City Exchanage
Онлайн сесия относно Peer Reviews
Apr 2024
Онлайн информационна сесия за инструментите за изграждане на капацитет
Apr 2024
1. Двустранни консултации за City-to-City Exchanage
12 Mar 2024 - 20 Dec 2027
Всеки ден от 10:00 до 19:00 ч. (българско време) можете да се консултирате с екипа на Европейската градска иницитива по въпроси, засягащи услугата обмен между градовете
Запазете слот за Вашата консултация ТУК
2. Онлайн сесия относно Peer Reviews
09 Apr 2024
Присъединете се към онлайн събитието, организирано от екипа на Европейската градска инициатива, за да научите повече за поканата за услугата Peer Reviews
Сесията ще се проведе на 9 април от 11:30 ч. (българско време) и ще включва:
• Информация за услугата Peer Review
• Подробности относно поканата за процеса на партньорски проверки
• Препоръки от практикуващи градски специалисти, които вече са се възползвали от тази услуга
За регистрация: ТУК
3. Онлайн информационна сесия за инструментите за изграждане на капацитет
17 Apr 2024

Като Звено за контакт по ЕГИ, НСОРБ организира онлайн информационна сесия относно възможностите на инструментите на ЕГИвключително допустими разходи и дейности.

Oнлайн сесия ще се проведе на 17 април от 10:00 до 11:30 ч. на тема Партньорски проверки (Peer reviews) и Обмен между градовете (City-to-city exchanges).

Общините, допустими за участие в Peer reviews като „градове под преглед“ и „рецензенти“, както и за City-to-City exchange, са посочени в приложения списък.

Събитието ще се проведе чрез zoom. Регистрацията е до 15 април на следният линк: https://forms.gle/yd3puZYU8uGJR4YdA

Регистрираните участници ще получат линк за връзка на 16 април.

Лице за контакт: Яна Дочева, y.docheva@namrb.org и 0882 656 123.