Image
Peer Review
Nyheter
20 March 2024

Strategistöd för hållbar stadsutveckling - ny utlysning

Önskar din kommun få inspel på ert strategiarbete för hållbar urban utveckling? Eller skulle ni kunna bistå en annan europeisk stad i arbetet med sin strategi? Då finns möjligheten att ansöka i European Urban Initiatives utlysning för Peer Review, öppen 12 mars till 30 april.

Peer Review är en kapacitetsbyggande aktivitet som erbjuds av EUI för att stödja europeiska städer. Den går ut på att förbättra utformningen och genomförandet av städernas strategier för hållbar stadsutveckling.

Två roller som går att söka

Utlysningen samlar in ansökningar för två olika roller, Cities under Review respektive Peer Reviewers. Städer kan ansöka om en eller båda rollerna och gäller de peer-reviews som ska äga rum under 2024.

Cities under Review är europeiska städer som får ERUF-stöd för utformning och genomförande av sin strategi för hållbar stadsutveckling enligt artikel 11 i ERUF-förordningen (EU) 2021/1058. De kallas artikel 11-städer och är de enda aktörer som är kvalificerade för denna roll. I Sveriges fall innebär detta att utlysningen riktar sig till de städer som har tagit fram strategier för hållbar urban utveckling inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet. Andra svenska städer kan vara Peer Reviewers.

Följande svenska kommuner är artikel 11 städer: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda Vara, Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Luleå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund, Järfälla kommun och Malmö stad.

Peer reviewers är europeiska städer som utformar och implementerar en strategi för hållbar stadsutveckling. De kan komma från vilken stad som helst, även om peer reviewers som arbetar för artikel 11-städer är särskilt välkomna. Men här kan även andra svenska städer som inte är artikel 11 städer delta.

Vad får staden ut av detta?

I egenskap av City under Review kommer ni få:

  • En strukturerad självutvärderingsprocess för att hjälpa till att identifiera specifika behov för utveckling, implementering eller uppföljning av er strategi.
  • Specifik, skräddarsydd feedback, reflektioner och inspiration från peer reviewers för att hantera den utmaning ni står inför.
  • Kontinuerligt expertstöd, vägledning och råd från teamet av godkända EUI-experter och EUI-sekretariatet.

Och fördelarna för Peer Reviewer städerna:

  • Peer reviewers lär sig av, och inspirerar, staden under granskning – lärandet är alltid ömsesidigt.
  • Det finns också möjlighet att lära av andra deltagande peer reviewers och höra om en rad inspirerande metoder och tillvägagångssätt från städer över hela Europa.
  • Slutligen, genom processen att dela era egna tillvägagångssätt och metoder, uppmuntras ni att kritiskt reflektera över era egna framgångar och återstående utmaningar.

Vill ni veta mer?

Information om utlysningen finns på EUIs sida "Call for Peer Reviews". Information kommer även publiceras på EUIs svenska sida och på EUI Sveriges LinkedIn.

Ni kan även anmäla er till EUI:s informationsträff som arrangeras digitalt den 9 april kl. 10.30.

Vid frågor, kontakta EUI på capacitybuilding@urban-initiative.eu eller hör av er till oss på Tillväxtverket som är den svenska kontaktpunkten.

sara.palo@tillvaxtverket.se

lovisa.petersson@tillvaxtverket.se