Image
group working on a capacity building exercise
Sverige

Nationell kontaktpunkt för EUI

Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för European Urban Initiative (EUI). EUI är ett initiativ för hållbar stadsutveckling som ska identifiera och testa innovativa, överförbara och skalbara lösningar på utmaningar inom hållbar stadsutveckling av särskild relevans på EU-nivå. Projekt finansierade av EUI testar nya lösningar, tekniker och planeringsmodeller, bygger kapacitet och delar kunskap inom hållbar stadsutveckling.

Initiativet har tre ben:

  • Finansiering av innovativa pilotprojekt
  • Stödja och stärka städers kapacitet
  • Aktiviteter med syfte att sprida och utveckla kunskap

EUI ska också driva den digitala plattformen Portico som är en kunskapsplattform och översikt över huvudaktörerna inom området hållbar urban utveckling i Europa. Det är också en digital mötesplats för exempelvis tjänstemän, beslutsfattare och experter.

Mer information