Image
pr
Vijesti
13 March 2024

Nova prilika za gradove - otvorene prijave za Peer Reviews

Europska urbana inicijative (EUI) otvorila je 12. ožujka prijave za Peer Reviews (gradske recenzije). Poziv je prvenstveno usmjeren ITU gradovima (Article 11 Cities) koji žele unaprijediti svoje strategije održivog urbanog razvoja.

Peer Reviews (hrv. gradske recenzije) su aktivnost izgradnje kapaciteta koju nudi EUI kako bi podržao europske gradove u poboljšanju dizajna i provedbi svojih strategija održivog urbanog razvoja, kroz proces međusobnog učenja.

U sklopu poziva gradovi se mogu prijavljivati kao:

  • gradovi koji traže podršku i mentoriranje (eng. City under Review)
  • gradovi koji pružaju podršku i mentorstvo (eng. Peer Reviewer).

Gradovi koji traže podršku i mentoriranje (eng. City under Review) radit će na tri specifična izazova s ​​kojima se suočavaju u dizajnu ili provedbi svoje strategije održivog urbanog razvoja. Samo ITU gradovi (Article 11 Cities) su prihvatljivi prijavitelji u ovoj kategoriji.

Gradovi koji pružaju podršku i mentorstvo (eng. Peer Reviewer) podijelit će svoju stručnost i iskustvo o specifičnim izazovima održivog urbanog razvoja. Svi gradovi s iskustvom u razvoju uspješnih strategija održivog urbanog razvoja su prihvatljivi prijavitelji u ovoj kategoriji.

Ključni datumi:

  • 9. travnja - Tajništvo Europske urbane inicijative organizira online infosesiju za sve zainteresirane prijavitelje. Prijave su moguće ovdje.
  • 30. travnja – zatvaranje poziva.

Svi dokumenti i relevantne informacije nalaze se na službenoj web stranici Europske urbane inicijative.