Image
Urban contact point Croatia
Hrvatska

Urbana kontakt točka

Europska urbana inicijativa novi je alat za podršku gradovima svih veličina, izgradnju kapaciteta i znanja, podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za EU u razdoblju 2021-2027. 

Europska urbana inicijativa nudi jačanje kapaciteta gradova, financiranje inovativnih akcija i dostupnost znanja o održivom urbanom razvoju.

Urbana kontakt točka za Europsku urbanu inicijativu u Hrvatskoj je Udruga gradova u RH, a sve relevantne informacije, novosti i najave događanja na hrvatskom jeziku možete pronaći na ovoj stranici.  

Više informacija