Image
banner
Uudised
26 April 2024

5 miljonit eurot säästliku linnaruumi arendamiseks

Euroopa linnaalgatuse raames kuulutatakse maikuus välja 90 miljoni euro suurune kolmas uuenduslike linnaarendusmeetmete taotlusvoor, mille käigus peab välja töötama ja katsetama uusi jätkusuutlikke lahendusi olemasolevatele linnaarenguprobleemidele. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatakse kuni 80 % (kuni 5 miljonit eurot) väljavalitud projektide maksumusest. Projekti kestvus on maksimaalselt 3,5 aastat.

Konkursile oodatakse projekte, mis on uuenduslikud, julged ja eksperimentaalsed!

Projektid peavad keskenduma ühele järgmisest kahest prioriteedist:

Energia üleminek – toetatakse projekte, mis võimaldavad luua reaalelus ülekantavaid ja kestlikke innovaatilisi lahendusi, mis oleks majanduslikult elujõulised, nutikad ja mis oleks seotud kohalike energiavõrkude ja süsinikuneutraalsusega ning mis aitaks kaasa tarbijate üleminekule säästlikumale energiakasutusele.

Tehnoloogia linnades – toetatakse uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste testimist reaalelu olukordades, et pakkuda elanikele paremaid teenuseid ja/või suurendada kohalike omavalitsute võimekust neid teenuseid pakkuda. Selle saavutamiseks viiakse läbi eksperimente, mida oleks võimalik ülekanda teistesse Euroopa linnadesse.

pilt

 

Taotlusvoor on avatud kõigile üle 50 000 elanike linnadele, kes ei ole varem EUI- IA taotlusvoorudest taotleja-linnana rahaastust saanud (Eestis  saavad üksiktaotleja-KOVna osaleda kas Tartu, Narva või Pärnu) või ühendatud linnaliste KOV-ide grupile, kus on kumulatiivselt kokku elanikke üle 50 000 (Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve, Saue vald, Viimsi vald, Viljandi, Valga vald, Maardu, Rakvere, Haapsalu, Sillamäe, Jõhvi vald, Võru, Paide, Keila, Luunja vald, Türi vald, Kambja vald).

Oluline muudatus alates 2024. aastast:  linnad/vallad, kelle projekt on heaks kiidetud EUI-IA raames I või II taotlusvoorus, ei saa esitada uut taotlusvormi. Tallinna linn sai rahastuse I voorus, mistõttu ta enam taotlustes osaleda ei saa!

Juhend alustamaks taotluse kirjutamiseks!

Olulised kuupäevad

  • 6. mai – 14. oktoober 2024 taotlusvoor avatud 
  • 6. mai taotlusvooru avamine VIDEO
  • 15. mail kell 10.30-12.15 EUI Eesti kontaktpunkti IA taotlusvooru infopäev. Järelvaadatav VIDEO  SLAIDID
  • 23. mail kell 15-16.30 teemade tutvustus  VIDEO
  • 13. juunil taotlejate seminar Bukarestis, Rumeenias 
  • 27. juunil taotlejate seminar Prahas, Tšehhis 
  • 18.07, 29.08, 12.09, 26.09 ja 10.10 küsimuste ja vastuste (Q&A) sessioonid

  • 10.09 töötuba taotluse esitamiseks Brüsselis, Belgias Registreerimine

  • Lisaks on ka üks-ühele konsultatsioonid Registreerimine

Kontakt: innovativeactions@urban-initiative.eu 

Eesti linnade kontaktpunkt: anneli.kahrik@ut.ee