Image
Tartu kesklinn
Eesti

EUI kontaktpunkt

European Urban Initiative (EUI) ehk Euroopa linnaalgatus on alates 2023. aastast loodud Euroopa Liidu rahastatav vahend linnade toetamiseks ja suutlikkuse suurendamiseks, et toetada innovatsiooni ning arendada ülekantavat ja uuenduslikke lahendusi Euroopa Liidu tähtsusega linnaprobleemidele.

Euroopa linnaalgatuse Eesti kontaktpunkt asub Tartu Ülikoolis geograafia osakonnas.

Rohkem infot

Ajajoon 2024

City-to-city Exchange
Jan 2024
URBACT-EUI infopäev
Jan 2024
URBACT-EUI veebiseminar
Feb 2024
Peer Review taotlusvoor
Mar 2024
Innovative Action teemade väljakuulutamine
Mar 2024
Linnade Foorum 2025 - võõrustava linna kutse
Apr 2024
Innovative Action taotlusvoor
May 2024
Uuenduslike Meetmete III taotluvooru (EUI-Innovative Actions) infoveebinar
May 2024
1. City-to-city Exchange
01 Jan - 31 Dec 2024

City-to-city Exchange (Linnalt-linnale dialoog) taotlusvoor avatud. Toob kokku linna, kus on sarnane väljakutse, mis on seotud kestliku linnaarengu küsimusega (“taotleja”) teise linnaga (1-2) teisest EL-i liikmesriigist, kellel on selle väljakutsega toimetulemiseks abiks ekspert (“partner”)​

  • Lihtne taotlusprotsess, teiste linnade külastus (2–5 päeva)

  • Avatud kõikidele linnadele (kategoorias DEGURBA 1 või 2, ja/või Artikkel 11 linnaregioonid, milleks Eestis on 4 suuremat linnaregiooni).​

https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges

2. URBACT-EUI infopäev
30 Jan 2024

EL URBACT programmi ja Euroopa Linnaalgatuse (European Urban Initiative) infopäev 30. jaanuaril kell 12.30-16.00 Ministeeriumite ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

Infopäeval tutvustati 10. jaanuaril 2024 avanenud URBACT IV programmi uut taotlusvooru (Innovation Transfer Networks), European Urban Initiative (EUI) ehk Euroopa Linnaalgatuse meetmeid ja võimalusi ning jagasime inspiratsiooniks seniseid URBACT programmi tulemusi Eestis.

URBACT ettekanne

EUI ettekanne

3. URBACT-EUI veebiseminar
09 Feb 2024

Veebiseminari salvestus on kättesaadav siin.

 

4. Peer Review taotlusvoor
12 Mar - 30 Apr 2024

Peer Review (vastastikhindamine) on EUI pakutav võimekuse suurendamise tegevus, mille eesmärk on toetada Euroopa linnu nende jätkusuutliku arengu strateegiaid/tegevuskavasid, kus osalevad piirkonnad saavad nõu oma ala ekspertidelt.

Taotlusvoor avatud 12. märts - 30. aprill

  • 9. aprill veebiseminar
  • Taotlusvooru tulemused selguvad maikuu lõpus
  • Juunis pannakse paika koostööpartnerid, kuupäevad ja asukohad
  • sügis-talv 2024 vastastiskhindamise toimumisaeg
5. Innovative Action teemade väljakuulutamine
01 Mar - 30 Apr 2024

Euroopa Linnaalgatuse Innovatsiooni Tegevuste (EUI-IA ehk Innovative Actions) eesmärgiks on soodustada järgi proovitud linnauuenduste rakendamist ning pakkuda linnadele võimalust arendada ja testida ambitsioonikaid pilootprojekte, mis oleks korratavad, laiendatavad ja ülekantavad. Igale projektile on ettenähtud ERDFi kaasrahastus ligikaudu 5 miljonit Eurot.

Eesti suurematel linnadel on võimalik osaleda Innovatsiooni Tegevuste kolmandas taotlusvoorus, mis avatakse mai 2024.  Kolmanda taotlusvooru teemad on energia üleminek ja tehnoloogia linnades. Rohkem infot taotlusvooru kohta leidub siin.

Taotlusvooru tutvustav veebiseminar toimub 6. mail kell 15-16.30. Registreerumine ja rohkem infot siin. (inglise keeles)

Eestikeelne infopäev toimub 15. mail veebis. Võimalik liituda ka veebis. Registreerimine siin.

6. Linnade Foorum 2025 - võõrustava linna kutse
04 Apr - 13 May 2024

Euroopa Linnaalgatus käivitab selle taotlusvooru kõigile ELi linnadele, kellel on võimekus ja entusiasm toetada järgmise Linnade Foorumi korraldamist. Eesmärk on valida linn, mis võõrustab Euroopa Komisjoni Regionaal- ja Linnapoliitika peadirektoraadi (REGIO) lipulaevaüritust, mis keskendub ELi ühtekuuluvuspoliitika linnamõõtmele ja ELi tasandi algatustele jätkusuutliku linnalise arengu toetamisel!

Kõik EL-i linnad, kellel on võime korraldada suuremahulist sündmust, võivad taotleda. Geograafilisi piiranguid sellele kutsel ei ole. Kandidaadi linnad peavad vastama põhjalikele nõuetele ja julgustatakse esitama visiooni sündmuse jaoks, et näidata oma linna potentsiaali ja võimet olla suurepärane asukoht sündmusele. Taotluse esitamise tähtaeg on 13. mail 2024 kell 15.00.

Taotlemine: https://www.urban-initiative.eu/cities-forum/2025/call-host-city 

7. Innovative Action taotlusvoor
06 May - 14 Oct 2024

Euroopa linnaalgatuse raames kuulutatakse maikuus välja 90 miljoni euro suurune kolmas uuenduslike linnaarendusmeetmete taotlusvoor, mille käigus peab välja töötama ja katsetama uusi jätkusuutlikke lahendusi olemasolevatele linnaarenguprobleemidele. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatakse kuni 80 % (kuni 5 miljonit eurot) väljavalitud projektide maksumusest. Projekti kestvus on maksimaalselt 3,5 aastat.

Kutse avatud siin - https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions 

8. Uuenduslike Meetmete III taotluvooru (EUI-Innovative Actions) infoveebinar
10 - 15 May 2024

Ootame huvilisi liituma Euroopa Linnaalgatuse Uuenduslike Meetmete III taotlusvooru (EUI-Innovative Actions) infoveebinariga, mis toimub 15. mail kell 10.30-12.30 veebis. Sellel infopäeval tutvustame taotlusvooru, teemasid ning jagame kogemusi varasemalt kandideerinud omavalitsustega.

Registreerimine infopäevale: https://forms.office.com/e/K9cmCBN97S