Image
BA
Slovensko

Národný kontaktný bod pre EUI

Vitajte na stránke slovenského kontaktného bodu pre Európsku urbánnu iniciatívu!

Európska urbánna iniciatíva je nástrojom na podporu miest všetkých veľkostí, budovanie kapacít a znalostí, podporu inovácií a vývoj prenosných a škálovateľných inovatívnych riešení urbánnych výziev s významom pre EÚ.

Európska urbánna iniciatíva úzko spolupracuje s programom URBACT IV a preskupuje pod jednu iniciatívu aktivity "Urban Innovative Actions" a "Urban Development Network" a zároveň podporuje aj Urbánnu agendu pre EÚ. 

Úlohou národného kontaktného bodu je prinášať Vám aktuálne informácie v slovenskom jazyku a pomôcť Vám pri zorientovaní sa v ponukách Európskej urbánnej iniciatívy. Zároveň Vám budeme pomáhať a podporovať Vás pri implementácii Vašich inovatívnych projektov a pri zapájaní sa do aktivít zameraných na budovanie kapacít.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Európskej urbánnej iniciatívy či programu URBACT IV nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Viac informácií