Image
group working on a capacity building exercise
Latvija

Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts

Kohēzijas politikas tiesību aktu pakete 2021.–2027. gadam ietver Eiropas Pilsētiniciatīvu (European Urban Initiative), kas ir Eiropas Savienības iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” (Urban Innovative Actions), kas tika īstenota 2014.-2020. gada plānošanas periodā, pēctece. Šī iniciatīva ir nozīmīgs rīks ikvienai pilsētai, lai atbalstītu spēju un zināšanu veidošanos, kā arī inovatīvu risinājumu piemērošanu pilsētu izaicinājumiem Eiropas Savienības līmenī.

Vairāk informācijas