Image
peer review
Новини
12 March 2024

Покана за партньорски проверки – Изграждане на капацитет

Поканата за партньорски проверки на EUI започва на 12 март и приключва на 30 април в 12:00 CET.

Партньорската проверка (peer review) е дейност за изграждане на капацитет, предлагана от Европейската градска инициатива (EUI) за подпомагане на европейските градове при разработването и изпълнението на техните стратегии за устойчиво градско развитие (SUD) чрез процес на сравнителен анализ и партньорско обучение.

Всяка партньорска проверка включва един „град в процес на преглед“ (основен бенефициент), който работи с лица от до шест града, действащи като „партньори проверители“ (вторични бенефициенти), за да се справи с предизвикателство при разработването, прилагането или мониторинга на ефективна SUD стратегия.

„Градовете в процес на преглед“ идентифицират предизвикателството, с което желаят да се справят според специфичните си нужди, и се свързват с партньори проверители, които могат да споделят своя опит, подходи и идеи за справяне със същото предизвикателство.

Кандидатите за тази покана могат да кандидатстват както за град в процес на преглед, така и за партньори проверители

Ако търсите партньори можете да се обърнете към Звеното за контакт по програмата

Допустимите кандидати за "градове в процес на преглед" са местните власти по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2021/1058.

За България това са общините: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Столична, Стара Загора и Русе

Кандидати за "партньори проверители" могат да бъдат всички градски общини с опит в проектиране и изпълнение на интегрирани, базирани на място стратегии.

Допустимите градски общини от България според правилата на EUI можете да намерите в ляво от текста