Image
cities forum
Новини
05 April 2024

Форум на градовете 2025: поканата за град домакин вече е отворена!

Предстоящото 6-то издание на Форума на градовете през 2025 г. търси динамичен град домакин.
  • Това е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие.
  • Европейската градска инициатива отправя тази покана за кандидатстване към всички градове в ЕС с капацитет и ентусиазъм да подкрепят организирането на следващото издание на Форума на градовете. Той има за цел да избере град, който да бъде домакин на водещото събитие на Генерална дирекция за регионална и градска политика на Европейската комисия, което се фокусира върху градското измерение на кохезионната политика на ЕС и инициативите на ниво ЕС в подкрепа на устойчивото градско развитие.
  • Посетете страницата на поканата, проследете разговора на #CitiesForum2025 и се присъединете към пътуването до Cities Forum 2025!